Wednesday, December 6, 2023

BỆNH PHYTOPHTHORA TRÊN CÂY SẦU RIÊNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

I. NGUYÊN NHÂN, TRIỆU CHỨNG VÀ LAN TRUYỀN NGUỒN BỆNH 1.Nguyên nhân Do nấm Phytophthora palmivora và Phytophthora citricola gây ra, nấm tồn tại trong đất, gây hại hầu hết các cây trồng. Trên cây sầu riêng loài nấm Phytophthora palmivora gây hại phổ biến nhất. Bệnh do nấm Phytophthora sp. thường được gọi dưới nhiều tên khác nhau tùy thuộc […]

KỸ THUẬT CHĂM SÓC CÂY SẦU RIÊNG: TỈA CÀNH, TẠO TÁN CHO CÂY SẦU RIÊNG

1. Định hình tán cây Khi cây bắt đầu trồng đến khi ra hoa quả, hoạt động сhủ yếu là tạo bộ rễ, hình thành thân chính và bộ khung cành lá. Tuy nhiên, nếu để cây tự phát triển thì các cành không đều nhаu, cành khỏe, cành yếu. Cành yếu bị che khuất […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com