BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU VẼ BÙA GÂY HẠI TRÊN CAM, QUÝT

Sâu vẽ bùa có tên khoa học là Phyllocnistic citrella, họ Gracillariidae, bộ Lepidoptera. Sâu có nguồn gốc Châu Á và gây hại các vùng trồng cây có múi khắp thế giới. Nhận diện:  Trên cam quýt, sâu gây hại bằng cách đục vào dưới biểu bì lá non của cây, tạo thành những đường […]