Saturday, December 2, 2023

ACROBAT MZ 90/600WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH THỐI RỄ, XÌ MỦ, ĐỐM LÁ, CHẾT CÂY CON

Thành phần: Dimethomorph 90 g/kg + Mancozeb 600 g/kg Tên chung: Dimethomorph hỗn hợp với Mancozeb Tên hóa học: (E,Z)-4-(3-(4-chloroophenyl)-3-(3,4-dimethoxy phenyl) acryloyl) morpholine;[(2,3 ethanedlylbis (carbamodithioato))(2)manganese mixture with [(1,3-ethanedlylbis (carbamodithloato)](2)zinc Nhóm hóa học: Morpholice Thành phần hoạt chất: chế phẩm Acrobat MZ 90/600WP ở dạng bột hòa nước, màu vàng xám, hỗn hợp gồm 2 hoạt chất là dimethomorph 90g và Mancozeb 600g trong 1 kg […]

ACROBAT MZ 90/600WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH THỐI RỄ, TRÊN CÂY TRỒNG

Thành phần: Dimethomorph 90 g/kg + Mancozeb 600 g/kg Tên chung: Dimethomorph hỗn hợp với Mancozeb Tên hóa học: (E,Z)-4-(3-(4-chloroophenyl)-3-(3,4-dimethoxy phenyl) acryloyl) morpholine;[(2,3 ethanedlylbis (carbamodithioato))(2)manganese mixture with [(1,3-ethanedlylbis (carbamodithloato)](2)zinc Nhóm hóa học: Morpholice Thành phần hoạt chất: chế phẩm Acrobat MZ 90/600WP ở dạng bột hòa nước, màu vàng xám, hỗn hợp gồm 2 hoạt chất là dimethomorph 90g và Mancozeb 600g trong 1 kg […]

ACROBAT MZ 90/600WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN CÂY NHO

Thành phần: Dimethomorph 90 g/kg + Mancozeb 600 g/kg Tên chung: Dimethomorph hỗn hợp với Mancozeb Tên hóa học: (E,Z)-4-(3-(4-chloroophenyl)-3-(3,4-dimethoxy phenyl) acryloyl) morpholine;[(2,3 ethanedlylbis (carbamodithioato))(2)manganese mixture with [(1,3-ethanedlylbis (carbamodithloato)](2)zinc Nhóm hóa học: Morpholice Thành phần hoạt chất: chế phẩm Acrobat MZ 90/600WP ở dạng bột hòa nước, màu vàng xám, hỗn hợp gồm 2 hoạt chất là dimethomorph 90g và Mancozeb 600g trong 1 kg […]

ACROBAT MZ 90/600WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM LÁ HẠI CÂY TRỒNG

Thành phần: Dimethomorph 90 g/kg + Mancozeb 600 g/kg Tên chung: Dimethomorph hỗn hợp với Mancozeb Tên hóa học: (E,Z)-4-(3-(4-chloroophenyl)-3-(3,4-dimethoxy phenyl) acryloyl) morpholine;[(2,3 ethanedlylbis (carbamodithioato))(2)manganese mixture with [(1,3-ethanedlylbis (carbamodithloato)](2)zinc Nhóm hóa học: Morpholice Thành phần hoạt chất: chế phẩm Acrobat MZ 90/600WP ở dạng bột hòa nước, màu vàng xám, hỗn hợp gồm 2 hoạt chất là dimethomorph 90g và Mancozeb 600g trong 1 kg […]

ACROBAT MZ 90/600WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH CHẾT CÂY CON TRÊN CÂY TRỒNG

Thành phần: Dimethomorph 90 g/kg + Mancozeb 600 g/kg Tên chung: Dimethomorph hỗn hợp với Mancozeb Tên hóa học: (E,Z)-4-(3-(4-chloroophenyl)-3-(3,4-dimethoxy phenyl) acryloyl) morpholine;[(2,3 ethanedlylbis (carbamodithioato))(2)manganese mixture with [(1,3-ethanedlylbis (carbamodithloato)](2)zinc Nhóm hóa học: Morpholice Thành phần hoạt chất: chế phẩm Acrobat MZ 90/600WP ở dạng bột hòa nước, màu vàng xám, hỗn hợp gồm 2 hoạt chất là dimethomorph 90g và Mancozeb 600g trong 1 kg […]

480ML SOKA 25EC – DIỆT SÂU VẼ BÙA HẠI CÂY TRỒNG

THÀNH PHẦN CỦA SOKA 25EC : Hoạt chất : Abamectin…………0.5% + Petroleum oil………24.5% CÔNG DỤNG CỦA SOKA 25EC : Là thuốc trừ sâu sinh học có tác dụng tiếp xúc, vị độc và thấm sâu nhanh. Thuốc phòng trừ được nhiều loại sâu nhện hại cây trồng Thuốc hiệu quả cao đối với rầy chổng […]

480ML SOKA 25EC – DIỆT RUỒI ĐỤC QUẢ HẠI CÂY TRỒNG

THÀNH PHẦN CỦA SOKA 25EC : Hoạt chất : Abamectin…………0.5% + Petroleum oil………24.5% CÔNG DỤNG CỦA SOKA 25EC : Là thuốc trừ sâu sinh học có tác dụng tiếp xúc, vị độc và thấm sâu nhanh. Thuốc phòng trừ được nhiều loại sâu nhện hại cây trồng Thuốc hiệu quả cao đối với rầy chổng […]

480ML SOKA 25EC – DIỆT NHỆN LÔNG NHUNG HẠI CÂY TRỒNG

THÀNH PHẦN CỦA SOKA 25EC : Hoạt chất : Abamectin…………0.5% + Petroleum oil………24.5% CÔNG DỤNG CỦA SOKA 25EC : Là thuốc trừ sâu sinh học có tác dụng tiếp xúc, vị độc và thấm sâu nhanh. Thuốc phòng trừ được nhiều loại sâu nhện hại cây trồng Thuốc hiệu quả cao đối với rầy chổng […]

480ML SOKA 25EC – DIỆT NHỆN ĐỎ HẠI CÂY TRỒNG

THÀNH PHẦN CỦA SOKA 25EC : Hoạt chất : Abamectin…………0.5% + Petroleum oil………24.5% CÔNG DỤNG CỦA SOKA 25EC : Là thuốc trừ sâu sinh học có tác dụng tiếp xúc, vị độc và thấm sâu nhanh. Thuốc phòng trừ được nhiều loại sâu nhện hại cây trồng Thuốc hiệu quả cao đối với rầy chổng […]

480ML SOKA 25EC – DIỆT NHỆN CHO CÂY TRỒNG

THÀNH PHẦN CỦA SOKA 25EC : Hoạt chất : Abamectin…………0.5% + Petroleum oil………24.5% CÔNG DỤNG CỦA SOKA 25EC : Là thuốc trừ sâu sinh học có tác dụng tiếp xúc, vị độc và thấm sâu nhanh. Thuốc phòng trừ được nhiều loại sâu nhện hại cây trồng Thuốc hiệu quả cao đối với rầy chổng […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com