Wednesday, December 6, 2023

KỸ THUẬT TRỒNG NGÔ (BẮP) VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI

GIẢI PHÁP TRÊN CÂY NGÔ (BẮP) Cây ngô chiếm diện tích khá lớn ở Việt Nam, ước khoảng 1 triệu ha hàng năm. Trong quá trình canh tác, người nông trồng ngô phải đương đầu với nhiều thách thức như chất lượng hạt giống, điều kiện thời tiết bất thường như khô hạn, ngập úng, giá cả nông sản bấp bênh… […]

WHAT IS PHYLLOSTICTA LEAF SPOT DISEASE ON ORCHID?

Pyllosticta leaf-apot fungus (Phyllosticta capitalensis) spreads easily and causes unsightly blemishes on the leaves of orchids. It is most common in warmer climates, but can be found throughout the world on a number of different types of orchids. This blight is also known as Guignardia; the names apply to two different sexual stages of the […]

WHAT IS THE ERWINIA CAROTOVORA BACTERIA? AND HOW TO TREAT IT?

Classification Higher order taxa Kingdom: Bacteria Phylum: Proteobacteria Class: Gammaproteobacteria Order: Enterobacteriales Family: Enterobacteriaceae Genus: Erwinia Species: carotovora (7) Species Erwinia amylovora; Erwinia aphidicola; Erwinia billingiae; Erwinia carotovora; Erwinia chrysantum; Erwinia mallotivora; Erwinia papayae; Erwinia persicina; Erwinia psidii; Erwinia pyrifoliae; Erwinia rhapontici; Erwinia toletana; Erwinia tracheiphila (6) Subspecies: Erwinia carotovora subsp. atroseptica, Erwinia carotovora subsp. […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com