HOẠT CHẤT ABAMECTIN LÀ GÌ?

Thực tiễn sản xuất nông nghiệp thời gian qua cho thấy trồng trọt càng đi vào thâm canh, dịch hại càng phát triển mạnh và tổn thất mùa màng ngày càng gia tăng. Trong những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp tại Lâm Đồng đang phải đối đầu với sự gia tăng và phát […]

PHÂN LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Việc phòng trừ sâu bệnh hại trên rau hiện nay phải đạt được 3 yêu cầu là: – Bảo vệ được năng suất và phẩm chất cây rau – Bảo vệ các loại sinh vật có ích (thiên địch) – An toàn cho con người và môi trường.    Hiện nay đã ra đời phương […]

THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC LÀ GÌ?

Thuốc trừ sâu sinh học bao gồm các loại chế phẩm có nguồn gốc sinh học. Thành phần giết sâu có trong thuốc sinh học có thể là các vi sinh vật (nấm, vi khuẩn, virus) và các chất do vi sinh vật tiết ra (thường là các chất kháng sinh), các chất có trong […]

KĨ THUẬT ĐÀO, BỨNG, DI CHUYỂN GỐC MAI

Một cây mai dưới đất cần đưa lên chậu, hoặc di chuyển cây tới vị trí khác cần có những kỹ thuật khi bứng cây mai, vẫn tuân thủ như bứng cây khác, nhưng do đặc điểm sinh học khó tính, với mai lại là việc khó khăn. Cây mai cũng như các loài cây […]